Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Biogas - Närodlad energi

Biogas - Närodlad energi

förnybar energi

Rickard Norin, centerpartiets energipolitiske talesperson besöker Vännäs 22 februari och talar om förnyelsebar energi i allmänhet och biogas i synnerhet. Festplatsen, Vännäsby. kl:19:30.

I anslutning till vårt årsmöte anordnar vi ett öppet möte på Festplatsen i Vännäsby om biogas och centerpartiets energipolitik. Välkommen du också!