Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Medlemsmöte inför distriktsstämman

Medlemsmöte inför distriktsstämman

Ombud till distriktsstämman samlas för att förbereda sig och gå igenom handlingarna. Du som medlem är välkommen till medborgarhuset 19.00 för att få veta vad som kommer att tas upp och hjälpa oss att slipa argumentationen.

Årsstämman för Centerpartiet Vännäs lämnade sitt stöd till tio motioner som går till Partistämman via distriktsstämman. Distriktsstyrelsen har gått igenom dem och lämnat sitt yttrande och nu samlas vi o,bud för att diskutera detta. Du som är medlem är välkommen att delta i diskssusionerna och hjälpa oss med argumentationen. Du som är ombud bör läsa igenom handlingarna innan mötet.

Välkommen till en kväll med politiska diskussioner kring frågor som rör hela landet, men också den enskildes förutsättningar att bo och verka där hen vill.

Sofia Blomquist, Ordförande