Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Vem vill du se i kommunfullmäktige 2018?

Vem vill du se i kommunfullmäktige 2018?

Dags att nominera kandidater till en strak Centerlista i valet 2018

Skicka dina förslag till namn senast den 16 oktober till Åke Sandström. ake.sandstrom@vannasmail.se