Vännäs
Centerpartiet lokalt

Gruppmöte inför KS

Centerpartiets ledamöter i styrelser och nämnder kallas till gruppmöte

Gruppmöte hålls inför KS för att förankra partiets syn i olika frågor mellan nämnd-kommunstyrelse-fullmäktige.