Vännäs
Centerpartiet lokalt

Sofia Blomquist

Personbild


Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Ledamot i kretsstyrelsen för Centerpartiet Vännäs

Ledamot i kommunfullmäktige


 

Mamma, Jägmästare, Pengsjöbo och fritidspolitiker. Jag brinner för miljön, glesbygd, jämställdhet och alla människors lika rätt och värde.

Kontakta Sofia Blomquist

Kontakta Sofia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....