Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Helena Lindahl besöker företag i vännäs 9 januari

Helena Lindahl besöker företag i vännäs 9 januari

Helena Lindahl, riksdagsledamot Centerpartiet, Västerbotten

Grönt företag med kvinna i ledningen, fraktfirma och trävaruföretag som påverkas stor av en eventuell kilometerskatt får besök och dagen avslutas med middag för pristagarna i tippstävlingen under gatufesten i Vännäsby.

Första besöket blir hos Maria Eriksson och det nystartade företaget Bärande produkter Skogen AB. Maria Eriksson bor i Örsbäck, Vännäs och har sina företagslokaler i Umeå. Bolaget bedriver handel med färska samt frusna bär och svamp från företag och privatpersoner i Sverige, förädling legoförädling (torkning) av bär och svamp. Villkoren för nyföretagande, och finansieringsfrågor är några av de områden som kommer att diskuteras.

Därefter besöker vi Vindelns bilfrakt och Fahlgrens Åkeri AB i Vindeln. Där kommer förslaget om kilometerskatt och dess negativa effekter att diskuteras samt övriga aktuella frågor som berör åkeribranschen. Företagsbesöken avslutas med ett besök hos N.K.Lundströms Trävaror AB. Där kommer också förslaget om kilometerskatt och effekterna för sågverksindustrin att diskuteras samt frågor om begränsningar i skogsnäringen kopplat till råvaruförsörjningen.

Dagen avslutas på Hotell Vännäs för tre pristagare från tipstävlingen under höstens Gatufest i Vännäsby. Där kommer Annica Bolme, Vännfors, Östen Johansson Brån och Tage Andersson Rödåsel att få träffa Helena Lindahl och som vinnare bli bjudna på middag.