Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Skriv en motion till årsmötet

Skriv en motion till årsmötet

Blå himmel med solbelysta moln

Dags att påverka Centerpartiets politik!

Det är dags för årsmöte i kretsen. Nu har du som är medlem möjlighet att påverka politiken som centerpartiet driver både lokalt, regionalt och nationellt. Du har rätt att lägga motioner vid årsmötet den 22 februari. Om du vill att styrelsen ska titta på dem i förväg vill vi ha dem senast den 5 februari. Då kan vi också få med dem i kallelsen som går ut till alla medlemmar.

Initiativ till styrelsen skickar du till ordföranden Sofia Blomquist

Initiativ till fullmäktige skickar du till gruppledaren Ulf Eriksson