Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ett engagerat och långt årsmöte

Ett engagerat och långt årsmöte

Sofia Blomquist

Ordförande Sofia Blomquist förklarar årsmötet öppnat

Ett trettital medlemmar trotsade snöyran för att delta vid ett aktivt årsmöte på Festplatsen i Vännäsby.

Presidiet Madelaine Jakobsson och Elisabeth Mach

Madelaine Jakobsson ledde mötet med van hand och fick gott stöd i Elisabeth Mach som förde protokollet. Deltagarna uppskattade den tydliga verksamhetsberättelsen och den tydliga ekonomiska berättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Sofia informerade om kyrkovalet 2017 och årsmötet fastställde en rådgivande ranking av listan till stift och kyrkomöte. Inför val 2018 fins många tips från riksorganisationen för att få en vass valrörelse.

Mötet ajournerade för ett gott närodlat fika och ett föredrag om energi av Rickard Nordin

Valberedningen hade gjort ett gediget arbete och presenterade en styrelse med nio ledamöter och fem ersättare. Många välkända namn och några nya. Lars Wållberg, Bertil Burén och Stina Jansson lämnade styrelsen efter många år och vi tackar dem för deras engagemang. Ny i styrelsen är Markus Jonsson, ungdomsansvarig och adjungerad till styrelsen under 2016. Dessutom fick vi två nya ersättare i Thomas Moberg och Fredrik Jakobsson.

Årsmötet valde också en nomineringskommitté som leds av Åke Sandström. De ska följa den nomineringsprocess som årsmötet fastställde.

Styrelsen presenterade ett ambitiöst förslag till verksamhetsplan och budget vars målsättning är att engagera alla medlemmar och erbjuda intressanta aktiviteter för Vännäsborna. Dessutom ska styrelsen fortsätta med kompetensutveckling, arbeta för att synas i media och på byn samt värva fler medlemmar.

Tio motioner hade lämnats in till årsstämman och fick alla stämmans bifall att skickas vidare till distriktsstämman. Vi diskuterade flitigt förutsättningar för skogsbruk och frihet under ansvar, samt transport och vägar och enskilda avlopp. Kul med engagemang och politiska diskussioner.

Mötet tackade presidiet för deras insats och deltagarna fick sedan skrapa och skotta för att ta sig ut och hem sent på kvällen.