Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nomineringsstämma Vännäs-Bjurholms pastorat

Nomineringsstämma Vännäs-Bjurholms pastorat

Vy över ett vintrigt Vännäsby

Vännäs kyrka i Vännäsby från Middagsberget

Det var stort intresse för att fastställa Centerpartiets lista i kyrkovalet 2017.

Så stort att vi fick flytta till Kyrkstugan i Bjurholm.

Centerpartiet har ingått i den majoritet som lett Vännäs-Bjurholms pastorat sedan 2013. Åke Sandström inledde stämman. Sofia Blomquist och Bertil Burén valdes till presidiet. Stefan Thornberg beräöttade om läget på riksplanet och hur kyrkovalet går till. Vad som förväntas av oss och vad som distriktet och riksorganisationen kommer att erbjuda. Förslaget som lades fram innehäll en lista om 16 namn, innan kvällen var över var det drygt tjugo namn på listan. Unga och gamla, landsbygdsbor och tätortsbor, från Vännäs och från BJurholm. Åke Sandström fick uppdraget att leda arbetet med en valplattform och presentera en idé till sådan i maj. Arbetet gör han tillsammans med de kandidater som finns på listan. I sommar kommer kretsarna att föra fram kyrkovalet vid såväl Bjurholms- som Vännäsdagarna. Den 21 maj har Centerpartiet kyrksöndag i Vännäsby och då kommer också Maud Olofsson på besök. Valupptakt sker i vår del av länet under v 33.

Vid tangentbordet, Sofia Blomquist