Vännäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vintervägar i hela Vännäs

Vintervägar i hela Vännäs

Enskild vinterväg i strålande sol

En av kommunens många enskilda vägar som börjar där några bor och slutar vid allmän väg

Just nu debatteras beslutet att upphöra med kommunalupphandling av vinterväghållningen för enskilda vägar flitigt i sociala media.

Centerpartiet Vännäs har, med stöd av den borgerliga gruppen föreslagit att samordningen av vinterväghållningen även i fortsättningen ska ligga på kommunen. Majoriteten, S, V och Mp, röstade ner förslaget.

Vi i Centerpartiet Vännäs tycker att det är ett dåligt och landsbygdsfientligt beslut.

Läs Ulfs bogg efter kommunstyrelsen då beslutet fattades>

Hör Ulf i inslag på PF Västerbotten>

Sofia Blomquist, Ordförande