Valplattform 2018-2022

Vi vill att hela kommunen utvecklas och att stad och land tar tillvara på varandras resurser. Vi vill att människor ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. I Härnösand ska du känna dig välkommen och trygg, oavsett vilket land du kommer ifrån. Allas lika rätt och värde är vår värdegrund och människors olika förmågor ska tas tillvara. Centerpartiet ser mångfald och valfrihet som en självklarhet.
Centerpartiet står för en närodlad politik. Det handlar om närhet till besluten och att du ska kunna påverka din vardag.

Vi vill:
• uppnå en tryggare stadsmiljö genom en utvecklad brotts- och drogförebyggande verksamhet i samverkan med närvarande polis
• att kommunen som arbetsgivare är en förebild
• arbeta aktivt för en sammanhållen arbetsdag inom äldreomsorgen
• ha jämställda löner mellan kvinnor och män i kommunen
• att likvärdig service ges oavsett kön
• att politiker och tjänstepersoner ökar kunskapen och fortbildas i jämställdhet
• ha mer resurser och långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojour
• att alla skolor har handlingsplaner för att minska könsskillnaden i betyg mellan flickor och pojkar


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.