Förtroendevalda

Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd, 59 år, Domsjö

Oppostitionsråd och Ledamot i Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Vice ordförande i Rodret, Regionalt samverkansråd Västernorrland, Regionrådet Umeåregionen, Världsarv Höga Kusten förvaltningsförening

Sociala medier:
Facebook (anna-britta.akerlind)
Instagram @annabrittaakerlind
Twitter @anbrak

Björn Olsson, skorstensfejare, 40 år, Högbyn

Ledamot i kommunfullmäktige, och vice ordförande i Kommunfullmäktiges presidie, ledamot i kultur- och fritidsnämnden (ärendeberedning), Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond

Sociala medier:
Facebook: bjorn.olsson.75                        
Twitter: @BjrnOlsson_C
Instagram: @hogbybjorn

Vivi-Anne Olsson

Politisk sekreterare för Centerpartiet Örnsköldsvik.

Ledamot humanistiska nämnden och kostnämnden.

Anna-Lena Lindberg, grundskollärare, 52 år, Grundsunda

Ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare och kretsordförande för Centerpartiet i Örnsköldsvik, Kommunstyrelsen, Förhandlingsdelegationen

Sociala medier:
Facebook: Anna-Lena Lindberg
Twitter: annalena_anna
Instagram: @annalena.lindberg

Emil Källström, riksdagsledamot, 33 år, Domsjö

Ledamot i Kommunfullmäktige, Riksdagsledamot

Sociala medier:
Facebook: EmilKallstromSund
Twitter: @emilkallstrom
Instagram: @kallstromemil

Lena Lindgren, utredare, 53 år, Björna

Ledamot i kommunfullmäktige, Vice ordförande Bildningsnämnden, Tillgänglighetsrådet

Sociala medier:
Facebook: Lena Lindgren
Twitter: lenalindgren_
Instagram: lena.lindgren

Andreas Jansson, elkonstruktör, 31 år, Västerlandsjö

Ledamot i Kommunfullmäktige, Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Kollektivtrafikmyndighet KTM

Sociala medier:
Facebook: PolitikerAndreas
Twitter: JanssonOvik
Instagram: @andreas_jansson

Frida Bylund, bonde, 36 år, Myckelgensjö

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Bildningsnämnden


Bruno Byström, pensionerad lantbrukare, 69 år, Sidensjö

Ledamot kommunfullmäktige, Ledamot samhällsbyggnadsnämnden, huvudman Sidensjö sparbank, KPR Kommunala pensionärsrådet

Margareta Andreasson, handläggare, 37 år, Själevad

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot samhällsbyggnadsnämnden,

Sociala medier:
Twitter: @MargaretaOvik
Facebook: @MargaretaAndreassonC

Bertil Jonsson, verksamhetschef, 63 år, Själevad

Ledamot kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, Styrelseledamot Biofuel region

Mats Kjellsson, projektledare, 51 år, Sidensjö

Ledamot Kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen

Marielle Hagström, IT-tekniker, 30 år, Domsjö

Ledamot kommunfullmäktige, ersättare bildningsnämnden,

Sociala medier:
Facebook: Marielle Hagström

Svante Lundberg, pensionär, 70 år, Örnsköldsvik

Ledamot kommunfullmäktige, Vice ordförande MIVA, ledamot Överförmyndarnämnden

Sociala medier:
Facebook: Svante Lundberg
Twitter: @svantelundberg1
Instagram: @lundbergsvante

 

Erika Sjödin, kyrkomusiker, 48 år, Själevad

Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kultur- och fritidsnämnden

Sociala medier:
Facebook: Erika Sjödin Centerpartiet Örnsköldsvik

Liisi Hägglund, företagare/pensionär, 72 år, Järved

Ersättare kommunfullmäktige, ledamot omsorgsnämnden


Sociala medier:
Facebook: Liisi Hägglund
Instagram: @liisihagglund

Henrik Hägglund, lantbrukare, 44 år, Gideå

Ersättare kommunfullmäktige, ledamot humanistiska nämnden, Stiftelsen Gideågården

Gunilla Kallin, pensionär, 76 år, Moliden

Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kultur- och fritidsnämnden, Valnämnden,

Sociala medier:
Instagram: @anngunilla
Facebook: Gunilla Kallin

André Eklöf, mångsysslare, 21 år, Domsjö

Ersättare Kommunfullmäktige, ersättare bildningsnämnden


Annica Långvall, leg dietist, doktorand, 32 år, Gullänget

Ersättare kommunfullmäktige, ledamot kultur- och fritidsnämnden

Sociala medier:
Instagram: @annicalangvall (politiskt)
@dietistannica (mat-och yrkesrelaterat)

Hemsida: dietistannica.com

Marcus Edström

Ersättare kommunstyrelsen, TIllgänglighetsrådet, Minoritetsrådet

Sociala medier:

Tomas Östman

Ersättare samhällsbygnadsnämnden

 

Erik Sandin, 33 år, IT-konsult, Örnsköldsvik

Ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Erik.a.sandin@ornskoldsvik.se

Barbro Olsson

Ledamot omsorgsnämnden, Kommunala Pensionärsrådet KPR

Roland Wahlberg

Ledamot Omsorgsnämnden, Tillgänglighetsrådet

Sociala medier:

Göran Algotsson

Ersättare omsorgsnämnden,

Elias Zachrisson

Ersättare kultur- och fritidsnämnden

Rose-Marie Saellström

Ledamot humanistiska nämnden

Matthias Modig

Ersättare humanistiska nämnden

Sociala medier:
Twitter @MatthiasModig

Mataan Ali Hassan, 43 år, Bästa, arbetar med asyl, integration och demokrati

Ersättare humanistiska nämnden

Sociala medier:
mataan.ali.hassan@ornskoldsvik.se
Facebook: Mataan Ali Hassan

www. somalidemocracy.com

Lars Olsson, 62 år, Högbyn, Ingenjör och konsultchef
Ellinor Källström

Valnämnden

Daniel Kristoffersson

Kommunfullm. revisorer, ordförande

Kristina Åström

Stiftelsen Gideågården, Stiftelsen Solberget

Louise Byström

Sidensjö Sparbank, huvudman

Elin Sandström

Föreningen Sagavägen, Ersättare Kultur- och fritidsnämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.