Kulturnät i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kulturliv behöver inte ETT hus

Centerpartiet vill se ett kulturnät över Örnsköldsvik. En rad kulturhus och kulturella platser som samverkar och samagerar för att ge Örnsköldsvik en egen identitet som kulturstad. Genom att satsa på flera lokaler runt om i stadskärnan, och övriga kommunen, bidrar det till att skapa mer dynamik genom flöden mellan olika typer av verksamheter och att människor finns i områdena en större del av dygnet, vilket bidrar till en ökad trygghet och möjliggör längre öppettider.

Vi behöver ett nytt förhållningssätt till kultur, ett tvärsektoriellt synsätt, och implementera det i den kommunala organisationen. Vi vill att kommunens kulturstrateg medverkar tidigt i processer så kulturen blir en naturlig aspekt inom samtliga politiska områden. Det viktigaste för en lyckad satsning är att det finns en långsiktighet och att man tänker på hela innehållet.

Vi vill släppa lös kulturella krafter så att kulturföreningar och kulturella entreprenörer att växer och syns på fler platser. Det är inte kommunen, det offentliga, som skapar kulturen och Örnsköldsviks kulturella identitet, men kommunen behöver ge rätt förutsättningar för kulturlivet och de kreativa näringarna att blomstra och därmed förutsättningar för kommunen att växa. Vi behöver ta vara på de eldsjälar som finns lokalt. Det handlar framför allt om att involvera och samarbeta. Och att utveckla experimentella stöd som kan vara mer flexibla än traditionella kulturstöd.

Det behövs bättre scener för såväl musik som teater och dans. Tillsammans med övriga partier i Alliansen förordar vi en utbyggnad av Nolan i kombination med nya flexibla ytor i anslutning till Evenemangsarenan. Vi ser också att Nolaskolan kan utvecklas till ett kulturellt och kreativ nav med såväl utbildningar som anpassade lokaler för mindre företag. Här kan kommunens egna gymnasieutbildningar inom estetiska programmet samsas med Kulturskolan och andra aktörer som Andreas Carlssons skola och Musikmakarna.

Utställnings- och museiverksamheten behöver återupprättas. Centerpartiet föreslår dels att museet återigen får en egen chef med egen budget och dels att vi nu bygger det föremålsmagasin som varit efterfrågat under lång tid. Det frigör ytor för arrangemang i huset. Men vi ser också att andra ytor och lokaler används för utställningar och kulturella aktiviteter. Ju fler platser och ju fler kulturaktörer som engageras desto större blir tillgängligheten för medborgare och besökare att ta del av kulturen.

Samtidigt som vi vill att olika kulturyttringar får en tydligare plats i stadsrummet så vill vi starta en Kulturbuss full med teknik, kunskap och pedagoger som kan turnera med olika kulturella uttryck till skolor, bygdegårdar och andra mötesplatser runt om i kommunen. Det skulle kunna röra sig om allt ifrån dans, foto och kroki till digitalt skapande och animation. Vi vill att så många som möjligt runt om i kommunen ska få ta del av kultursatsningar.

Vidare vill Centerpartiet se över och utöka det kommunala stödet till alla kulturlokaler i kommunen. Även det lokala kulturhuset i Gideå ska kunna utveckla exempelvis sin operaverksamhet, och på andra sätt bredda sitt utbud.

Kultur ska både roa och oroa och synen på vad kultur är ska vara bred, öppen och gränslös. Nu är det dags att den får börja ta plats och blomstra här i Örnsköldsvik.

Centerpartiet i kultur- och fritidsnämnden

Björn Olsson

Maria Hörnqvist

Gunilla Kallin