Centerpartiet vill tillsätta lokal sjukhuschef i Örnsköldsvik

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, Roger Byström, tredjenamn på Centerpartiets regionlista, Anna-Britta Åkerlind, förstanamn på Centerpartiets kommunlista i Örnsköldsvik och slutligen Jonny Lundin, förstanamn på Centerpartiets regionlista i Västernorrland.

Från vänster: Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, Roger Byström, tredjenamn på Centerpartiets regionlista, Anna-Britta Åkerlind, förstanamn på Centerpartiets kommunlista i Örnsköldsvik och slutligen Jonny Lundin, förstanamn på Centerpartiets regionlista i Västernorrland.

 

PRESSMEDDELANDE CENTERPARTIET SJÄLEVAD, ÖRNSKÖLDSVIK 2018-08-20

Centerpartiet vill tillsätta lokal sjukhuschef i Örnsköldsvik

Länsklinikorganisationen inrättades för att nå en jämlik vård i Västernorrland genom exempelvis gemensamma patientköer för länets tre sjukhus. Men vi måste erkänna att nuvarande organisation inte har lyckats med sitt grundläggande uppdrag och att den därför behöver förändras.

Centerpartiet sätter patienten i fokus. Vi vill därför att samverkan mellan kommun och region stärks för fungerande vårdkedjor och samordning av verksamheter, för en närmare vård inte minst för unga, äldre och kroniskt sjuka.

Vi vill också bygga en ny ledningsorganisation underifrån, för vi vill att det ska finnas starka lokala ledningar vid våra sjukhus med tydliga mandat.

Samtidigt behövs både en ökad regional och nationell samverkan, exempelvis med Norrlands universitetssjukhus i Umeå, för att möta våra förväntningar på en allt mer högspecialiserad vård när vi behöver den.

Ett stärkt lokalt ledarskap med närvarande chefer är nyckeln till framgång inte minst för att lösa kompetensrekrytering och minska stafettberoendet. Ett stafettberoende som ifjol kostade Region Västernorrland, det vill säga länets skattebetalare, i storleksordningen en halv miljard, 500 miljoner kronor.

Våra medarbetare vid sjukhusen undersköterskor, sjuksköterskor och läkare med flera som verkar i vardagen är regionens främsta resurs, de är även de som ser problemen med ett frånvarande ledarskap i dagens länsklinikorganisation. Men är samtidigt också de som bäst ser lösningarna framåt.

Centerpartiet ställer sig därför i huvudsak bakom Ångermanlands läkarförenings förslag till en förändrad länsklinikorganisation för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland, detta samtidigt som vi vill se en utökad samverkan med kommunerna, exempelvis i Örnsköldsvik.

Centerpartiet vill trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i samverkan med varandra och med övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen. Allt behöver dock inte organiseras på samma sätt vid länets tre sjukhus.

Centerpartiet påbörjar förnyelsen i Örnsköldsvik där vi vill se en lokal ledning med en närvarande chef för hela Örnsköldsviks sjukhus - en sjukhuschef med tydligt mandat och uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten.

Det behövs ett nytt ledarskap framåt för en trygg vård i hela Västernorrland!

Roger Byström (C) Regionkandidat Örnsköldsvik (070-6379772)

Jonny Lundin (C) Regionrådskandidat Västernorrland (070-5955191)

Anna-Britta Åkerlind (C) Kommunalrådskandidat Örnsköldsvik (073-2704968)