Centerpartiet föreslår nytt industrigymnasium

Centerpartiet föreslår nytt industrigymnasium. Här intervjuas Emil Källström, Anna-Britta Åkerlind och Lena Lindström om förslaget.

 

Situationen på Örnsköldsviks kommunala gymnasier har diskuterats livligt den senaste tiden. Framförallt har det handlat om Parkskolans nedgångna lokaler, om politiska förslag på nybyggnationer samt om svårigheten att rekrytera till de praktiska och tekniska/naturvetenskapliga utbildningar. Kommunens näringsliv, inte minst industrin, är starkt beoende av arbetskraft och kompetens inom dessa områden. Centerpartiet föreslår därför ett nytt industrigymnasium där kommunen och näringslivet samarbetar kring driften för att skapa ett gymnasium i toppklass.

Centerpartiets ingångar

  • Örnsköldsviks gymnasieutbildningar ska vara attraktiva och av hög kvalité. Det är viktigt att fastställa den innehållsmässiga inriktningen innan beslut tas om ny-, till- eller ombyggnationer av gymnasieskolans lokaler.
  • Vårt mål är att skapa ett utbud av gymnasieutbildningar som är så brett och högkvalitativt som möjligt för Örnsköldsviks unga. Vi ser positivt på regionförstoring vilket innebär en framtid där gymnasieelever pendlar över kommungränserna i regionen – i alla riktningar.
  • Det är viktigt för Örnsköldsviks industri, näringsliv och utveckling att stärka söktrycket till våra utbildningar. Vi behöver attraktiva program inom teknik, industri och andra praktiska yrken.
  • Nolaskolan är i stort en populär och välfungerande skola som ska bibehållas som en nod i Örnsköldsviks gymnasielandskap.
  • Status på Parkskolans lokaler är oacceptabelt dålig, efter år av bristande eller obefintligt underhåll.
  • All utveckling av Örnsköldsviks gymnasieutbildning måste ske med insikten att kommunen också har ett antal fristående aktörer, som mycket väl kan öka i framtiden.

Curt Nicolingymnasiet som inspirationsexempel

Curt Nicolingymnasiet i Finspång är en friskola som ägs av Finspångs kommun tillsammans med ett antal av kommunens industriföretag, däribland Siemens. Den gemensamma satsningen kom på plats 1996, döpt efter en av kommunens och Sveriges genom tiderna ledande industriledare. Curt Nicolingymnasiet tog över bland annat industri-, teknik-, el- och energiprogrammet från den befintliga kommunala gymnasieskolan. I styrelsen har näringslivets representanter majoritet och utbildningen sker varvat på plats hos företagen och i skolans moderna lokaler med den senaste industriutrustningen.

Resultaten för Curt Nicolingymnasiet talar för sig själva. Söktrycket har ökat kraftigt och pendlingsmönstren mellan Finspång och närliggande regioncentrum Norrköping har vänt. Det är idag fler gymnasieelever som pendlar från Norrköping till Finspång än tvärtom. Skolans elever erbjuds inte bara en erkänt gedigen utbildning, man erbjuds också extra- och sommarjobb under loppet av utbildningen.

Centerpartiets slutsats och förslag

Vi vill utveckla Örnsköldsviks gymnasieutbildningar. Det gäller inte minst ett antal av de utbildningar som idag sker på Parkskolan. En centerledd kommunledning kommer därför ta initiativ till kontakter med Örnsköldsviks näringsliv för att se över vilket intresse det finns att tillskapa ett liknande utbildningsupplägg som på Curt Nicolingymnasiet i Finspång.

Det är för tidigt att avgöra vad detta innebär i form av samverkan med andra utbildningsaktörer, exakt organisatorisk uppbyggnad eller om detta kräver byggnation av helt nya lokaler. Vi utesluter inget av detta och vill vara öppna för vad en klok process kommer fram till. Vi ser framför oss ett mycket tätt samarbete mellan företagen och kommunen vad gäller utbildningens upplägg och innehåll, lärare, arbetsplatsförlagd utbildning, praktikplatser med mera.

En sak vill vi dock spela in tidigt: En eventuell ny gymnasieskola i Örnsköldsvik får gärna heta Gösta Hägglunds Gymnasium.

Centerpartiet i Örnsköldsvik genom

Lena Lindgren, andre vice ordförande i bildningsnämnden, 070-396 76 64

Anna-Britta Åkerlind, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 073-270 49 68

Emil Källström, riksdagsledamot

www.centerpartiet.se/ornskoldsvik

072-740 82 10

info@centerpartiet.nu