Korta köerna till BUP Örnsköldsvik

F.v. Roger Byström, Dennis Moström, Margareta Andreasson, Roland Wahlberg och Jan Sehlin.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i takt med köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Centerpartiet föreslår nu en nationell satsning som skulle innebära flera miljoner extra för BUP i Region Västernorrland varje år.

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa och får inte den hjälp och det stöd de behöver tillräckligt snabbt. Hela familjer påverkas och riskerar att drabbas svårt när de möts av en kölapp snarare än stöd och hjälp. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har tredubblats under mandatperioden och endast tre landsting nådde 2017 upp till vårdgarantins mål.

Det behöver inte vara så här. Psykisk ohälsa måste prioriteras högre och väntetiderna minskas drastiskt. Centerpartiet vill därför nationellt satsa 300 miljoner kronor per år på att öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin. Detta skulle innebära 9 miljoner kronor extra till BUP i Region Västernorrland varje år!

Centerpartiet vill:

  • förstärka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin för att minska väntetiderna och ge en nära och tillgänglig vård, oavsett vart du bor.
  • satsa på förebyggande arbete, stärkt elevhälsovård och första linjens psykiatri.
  • skapa tryggare miljöer på skolorna och göra det enklare att få hjälp i skolan.
  • förbättra och utveckla samarbetet mellan vården och skolan så att ingen faller mellan stolarna.
  • Vårt mål är en ”nollvision” för barn- och ungas psykiska ohälsa i Örnsköldsvik. Det behövs ett nytt ledarskap som ser till att vård för barn och unga blir mer tillgänglig. Våra barns hälsa har inte tid att vänta.

Centerpartiet Örnsköldsviks kandidater till regionfullmäktige:

Roger Byström

Dennis Moström

Margareta Andreasson

Roland Wahlberg

Jan Sehlin