Centerpartiet - för en levande landsbygd

I hela västvärlden sker en stark urbanisering vilket betyder att landsbygden töms på människor som flyttar in till städerna. Denna utveckling pågår även i Örnsköldsviks kommun. För att begränsa denna ”urkraft” förslår Centerpartiet i Örnsköldsvik en rad åtgärder på såväl lokal som nationell nivå. För dig som ser värdet av en levande landsbygd är Centerpartiet det bästa valet på söndag.

Centerpartiet i Örnsköldsvik föreslår:

  • Mer bostadsbyggande på landsbygden. Kommunen måste mer offensivt planera och underlätta för byggande utanför detaljplan. Nationellt är Centerpartiet mest offensivt när det gäller borttagna hinder för landsbygdsbyggande. Med vår politik skulle det idag nationella strandskyddet helt bli en fråga för kommunen på Örnsköldsviks landsbygd.
  • Gör en landsbygdsplan som tematiskt tillägg i nästa översiktsplan för Örnsköldsviks kommun.
  • Förändra reseavdragen till jobbet med större avdrag för dem som har längre avstånd till och från arbetsplatsen. Vi vill ha det som ett schablonavdrag istället för dagens system med faktiska kostnader och krav på tidsvinst. Förslaget stimulerar till samåkning, kollektivtrafik, med mera vilket ger bättre ekonomi för landsbygdens folk och minskad miljöbelastning.
  • Genomför Centerpartiets förslag på ett landsbygdsavdrag. Idag betalar en stor del av landsbygdsbefolkningen dubbla avgifter. Samma kommunalskatt som i stan – men dessutom avgifter för exempelvis väg- och vattenföreningar. Dessa avgifter till lokala serviceföreningar skulle med vårt förslag gå att dra av på skatten.
  • Återinför kvittningsrätten mellan tjänsteinkomster och kostnader i rörelsen på taxerade jordbruksfastigheter. På detta sätt kan investeringar i små lantbruk åter ta fart, fler bo på landsbygden och driva små jordbruksenheter med småskalig närproducerad produktion.

Centerpartiet i Örnsköldsvik

Bruno Byström (C) Sidensjö

Frida Bylund (C) Myckelgensjö