Centerpartiets nomineringar till nämnder och styrelser för den kommande mandatperioden

Centerpartiet i Örnsköldsviks nomineringskommitté har efter valet arbetat med att, med hjälp av nomineringar från övriga medlemmar, föreslå kandidater till politiska förtroendeuppdrag inom Örnsköldsviks kommuns nämnder, bolag och styrelser. Nomineringskommittén presenterade sitt förslag under Centerpartiets lokala nomineringsstämma den 19 november och följande nomineringar kunde fastställas.

Presidiet Kommunfullmäktige

Vice ordförande Björn Olsson

Kommunalråd

Oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind

Kommunstyrelsen (3+2)

2:e Vice Anna-Britta Åkerlind

Anna-Lena Lindberg

Mats Kjellsson

Ersättare:

Bertil Jonsson

Marcus Edström

Samhällsbyggnadsnämnden (3+2)

Vice ordförande Andreas Jansson

Bruno Byström

Margareta Andreasson

Ersättare:

Tomas Östman

Erik Sandin

Omsorgsnämnden (3+1)

Barbro Olsson

Roland Wahlberg

Liisi Hägglund

Ersättare:

Göran Algotsson

Bildningsnämnden (2+2)

Vice ordförande Lena Lindgren

Frida Bylund

Ersättare:

Marielle Hagström

André Eklöf

Kultur- och fritidsnämnden (2+3)

Björn Olsson (ärendeberedning)

Annica Långvall

Ersättare:

Erika Sjödin

Elias Zachrisson

Gunilla Kallin

Humanistiska nämnden (3+2)

Vivi-Anne Olsson

Henrik Hägglund

Rose-Marie Saellström

Ersättare:

Matthias Modig

Mataan Ali Hassan

Kommunala Bolag och Styrelser

Rodret Vice ordförande

Anna-Britta Åkerlind

Övikshem Vice ordförande

Lars Olsson

MIVA Vice ordförande

Svante Lundberg

Valnämnd

Ellinor Källström, Gunilla Kallin

Kommunfullm. revisorer, ordförande

Daniel Kristoffersson

Överförmyndarnämnden, ordinarie ledamot

Svante Lundberg

Kostnämnd

Vivi-Anne Olsson

Stiftelsen Gideågården

Henrik Hägglund, Kristina Åström

Stiftelsen Solberget

Kristina Åström

Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond

Björn Olsson

Biofuel region, styrelseledamot

Bertil Jonsson

Sidensjö Sparbank, huvudmän

Louise Byström, Bruno Byström

Föreningen Sagavägen

Elin Sandström

Kollektivtrafikmyndighet KTM

Andreas Jansson

KPR Kommunala pensionärsrådet

Barbro Olsson, Bruno Byström

Landsbygdsgruppen

Kommunstyrelsen beslutar

Tillgänglighetsrådet

 

Roland Wahlberg, Lena Lindgren,

Marcus Edström

 

Minoritetsrådet

Marcus Edström

Regionalt samverkansråd Västernorrland

Anna-Britta Åkerlind

Regionrådet Umeåregionen

Anna-Britta Åkerlind

Förhandlingsdelegationen

Anna-Lena Lindberg

Världsarv Höga Kusten, förvaltningsförening

Anna-Britta Åkerlind