för Ett mer jämställt örnsköldsvik

ÖrnsköldsviksAlliansen vill utreda möjligheten att dela upp utbetalningen av ekonomiskt bistånd mellan mannen och kvinnan i det gemensamma hushållet. Idag görs utbetalningen till en av parterna och oftast mannen.

När ett par i Örnsköldsvik ansöker om ekonomiskt bistånd betalas försörjningsstödet ut till en av personerna, vilket i regel är till mannens bankkonto. Efter ett initiativ från ÖrnsköldsviksAlliansen kan det nu komma att ändras. En utredning ska undersöka hur kommunen kan införa jämställd utbetalning av försörjningsstöd där respektive part får dela på det utbetalade beloppet.

I samband med humanistiska nämndens sammanträde den 17 maj uppdaterades riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. ÖrnsköldsviksAlliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) presenterade då ett förslag om att utreda jämställda utbetalningar av ekonomiskt bistånd till par som blir beviljade försörjningsstöd. Det skulle innebära en förändring från dagens system där det enbart är en av personerna, oftast mannen i relationen, som tar emot försörjningsstödet till att det ska betalas ut lika mellan de personer som söker. Välfärdsförvaltningen kommer nu att utreda hur det kan införas i kommunen.

- Jag är stolt över att Örnsköldsvik tar ytterligare ett steg närmare ett jämställt samhälle. Målet om ekonomisk jämställdhet mellan könen är en viktig fråga i kommunens jämställdhetsstrategi och regeringens jämställdhetspolitiska mål. Med det här förslaget hoppas vi kunna öka jämställdheten, värna kvinnors ekonomiska självständighet och förebygga maktmissbruk i nära relationer. Det är särskilt viktigt för kvinnor som lever i en utsatt situation, säger Vivi-Anne Olsson (C), ledamot i humanistiska nämnden.

- Frågan om jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd har diskuterats i kommunen under en tid. Jag är glad över att vi nu har tagit det viktiga steget att gå från ord till handling. Tack vare ÖrnsköldsviksAlliansen kommer vi kunna stärka kvinnors frihet och ge alla Öviksbor rätten till sin egen ekonomi, säger Marianne McHardy (M), andre vice ordförande i humanistiska nämnden.

Läs artikeln i Allehanda här:

https://www.allehanda.se/2022-05-22/o-viksalliansen-vill-andra-utbetalningssystemet-chockerande-att-det-ar-sa