Allas rätt att vara trygg och utvecklas!

Vår värdegrund ligger fast- alla människor har lika värde, och alla människor är välkomna till Örnsköldsvik.

Vi har ett starkt engagemang för allas lika värde och rätt att utvecklas som människa- oavsett varifrån man kommer. Nu under sommaren har vi engagerat oss i områdena Valla och Sörliden där många som invandrat till Örnsköldsvik bor. Tillsammans med de som bor där vill vi skapa framtidstro. Vi tror på kraften i varje människa och vill att alla ska kunna nå sina drömmer i livet.

Vi vill utvecka områdena genom:

  • Förbättra integrationen så att fler kan komma i arbete, utbilda sig och lära sig det svenska språket.
  • Fler grönområden, upprustning av bostadsområdena och en stadsplanering som skapar ökad trygghet.
  • Skapa fler mötesplatser så att människor från olika delar av samhället kan mötas och utvecklas tillsammans.