Vi är redo att styra örnsköldsvik

Tillsammans är vi redo att ta ledningen för Örnsköldsviks kommun. I vår insändare beskriver vi hur vi vill utveckla Örnsköldsvik.

ÖrnsköldsviksAlliansen med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har lång erfarenhet av dialog, samverkan och att kompromissa. Det tycker vi är viktiga erfarenheter när kommunen ska styras på ett nytt sätt. Det är mer än dags att bryta socialdemokratins över 50-åriga maktinnehav i vår kommun.

Vi som företräder ÖrnsköldsviksAlliansen som toppkandidater för våra respektive partier vill lyfta fram några viktiga utgångspunkter för ett nytt ledarskap i Örnsköldsvik:

Om Örnsköldsvik ska utvecklas, växa och ge en framtid till fler bygger det på att företagen uppmuntras att ta en större plats i samhället och samhällsutvecklingen. Vi inom ÖrnsköldsviksAlliansen vill nyttja kompetenser där de finns och använda fler utförare av verksamheter som finansieras med skattepengar. Relationen till företagen ska bygga på förtroende och ständig dialog, då återtar vi ett företagsklimat värt namnet.

För att entreprenörskapet och kreativiteten ska ges utrymme krävs en kommun som är möjliggörare på riktigt. Vi vill se smarta upphandlingar där vi vill handlar innehåll och där vi vill handlar lokalt. I vårt Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när medborgare och företag får växa utan att pressas in i samma mall.

Vi vill att Örnsköldsviksborna ska få mer för sina skattepengar och vi vill att man inte betalar med skatt än nödvändigt. Den senaste onödiga skattehöjningen från 2021 vill vi återställa. Det är många kommuner runt om i Sverige som styrs av allianspartier där man prövar nya lösningar och effektivare sätt att driva kommunal verksamhet. Vi tycker att det behöver hända även här i Örnsköldsvik.

ÖrnsköldsviksAlliansen vill tydligt planera för tillväxt genom att peka ut områden för etablering av företag och nya bostäder samt ha en beredskap för utvecklad samhällsservice. Vi tror på småskalighet, närhet och kvalitet för en tryggare stad att bo och leva i.

Ge oss din röst den 11 september för nu vill vi göra skillnad!

Anna-Britta Åkerlind, Centerpartiet, Annica Jonsson, Moderaterna, Ulf-Åke Oldenborg, Kristdemokraterna