Rösta på Centerpartiet för ett bättre näringslivsklimat

Örnsköldsvik har redan idag ett dåligt näringslivsklimat och vi är oroade för vad som händer med det efter valet om Socialdemokraterna inte får egen majoritet och måste köpslå med Vänsterpartiet. Vet väljarna vad de får när de röstar på Socialdemokraterna? Vi i ÖrnsköldsviksAlliansen har en gemensam valplattform där du som väljare vet vad du får om du lägger en röst på oss. Så tror vi att man skapar tilltro till politiken.

På senaste kommunfullmäktige saknades det viktiga ärendet om arvodesregler för politiska uppdrag I Örnsköldsviks kommun under nästa mandatperiod. Självklart ska de ekonomisa förutsättningarna för de kommande politikerna vara kända när valet genomförs. Så blir det inte nu.

Tidningen Örnsköldsvik Allehandas ledarskribent spekulerar att detta är för att Socialdemokraterna ska parera ett dåligt valresultat och kunna erbjuda Vänsterpartiet arvoderade uppdrag i utbyte mot lojalitet och samarbete. OM det ligger minsta sanning i den tanken känner vi stor oro för kommunens framtida utveckling.

Med mer inflytande från Vänsterpartiet så ser vi från Centerpartiet att kommunens långa nivå på rankingen av företagsklimatet riskerar att bli ännu sämre. Vänsterpartiet dök inte ens upp på den debatt som Företagarna bjudit in till under deras kampanjvecka på Hägglunds Arena. Det säger en del om hur ointresserat det partiet är att lyssna, diskutera och få insikt i vad som är viktigt för företagen.

Är det Vänsterpartiets negativa inställning till företagarna i kommunen som ska prägla Örnsköldsviks utveckling och attraktionskraft? Ska Örnsköldsvik riskera att gå miste om nya etableringar och att befintliga företag inte vill fortsätta utvecklas i Örnsköldsvik?

Vi i Centerpartiet vill tillsammans med våra samverkanspartier i ÖrnsköldsviksAlliansen (Moderaterna och Kristdemokraterna) göra en rad olika åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i Örnsköldsvik. Det har vi uttryckt i en gemensam valplattform så att väljarna vet vad som gäller efter valet. Det tror vi är ett bra sätt att skapa tilltro till politiken och de löften som ges inför valet. Vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet funderar på att samarbeta kring är skrivet i stjärnorna.

Anna-Britta Åkerlind och Andreas Jansson, toppkandidater för Centerpartiet till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik