Nominera ny ersättare till bildningsnämnden

Vi söker en ny ersättare till bildnämnden som kommer att stärka upp laget tillsammans med övriga förtroendevalda.

Vad gör bildningsnämnden?

Bildningsnämnden ansvarar för all kommunal utbildning från förskola till vuxenutbildning. Dit räknas exempelvis grundskola, anpassad gymnasieskola, kulturskola och utbildning i svenska för invandrare.

För Centerpartiet är det viktigt att utveckla de små enheterna på landsbygden, att ge bättre stöd till elever med särskilda behov och att en större del av skolmaten är närproducerad.

Vad kan du förvänta dig?

Som förtroendevald för Centerpartiet kan du förvänta dig en välkomnande miljö där du, tillsammans med andra, får möjligheten att bidra till samhällets utveckling. Du får även möjlighet att bredda ditt nätverk, delta i utbildningar och påverka partiets politik. Förtroendeuppdraget ökar din förståelse för demokratin, kommunens organisation och de sakfrågor som nämnden behandlar.

Våra förväntningar

För att vara förtroendevald för oss är medlemskap i Centerpartiet ett krav. Du delar och verkar för våra grundläggande värderingar samt står bakom det lokala valprogram som vi gick till val på.

Vi förväntar oss att du deltar på möten, avsätter den som uppdraget kräver samt är aktiv i partiets kampanjer och verksamheter. Du är medveten om att du är en representant för partiet och är en god ambassadör för oss.

Så nominerar du:

Om du eller någon du känner är intresserad av uppdraget - maila då din nominering till oss! Skriv namn, kontaktinformation och en motivering till varför personen borde väljas.

Du kan även maila till oss om du har några frågor om uppdraget eller processen.

Vår mail är: ornskoldsvik@centerpartiet.se

Välkommen med din nominering senaste den 8 oktober!