valplattform 2022-2026

För örnsköldsviks bästa!

 

Centerpartiet vill ha ett maktskifte i Örnsköldsvik 2022 – och vi är beredda för det.

Vi erbjuder en konkret förändring från det sätt kommunen skötts sedan 1972. Vi är inte trötta, vi är hungriga. Vi har en laguppställning med bredd, spets och gemenskap där vi representeras av människor från hela kommunen och från en stor mängd olika yrken och bakgrunder.

Vi är ett stort parti i Örnsköldsvik, och vi välkomnar också dig som delar våra värderingar och vill bidra till vårt lag!

Bild

Våra topp fem kandidater till Kommunfullmäktige; Anna-Lena Lindberg, Andreas Jansson, Anna-Britta Åkerlind, Bruno Byström, Elin Mårtensson.

vi ger kraft åt varje människa - i hela kommunen örnsköldsvik

Centerpartiet vill ha ett maktskifte i Örnsköldsvik 2022 – och vi är beredda för det. Vi erbjuder en konkret förändring från det sätt kommunen skötts sedan 1972. Vi är inte trötta, vi är hungriga. Vi har en laguppställning med bredd, spets och gemenskap där vi representeras av människor från hela kommunen och från en stor mängd olika yrken och bakgrunder. Vi är ett stort parti i Örnsköldsvik, och vi välkomnar också dig som delar våra värderingar och vill bidra till vårt lag.

Agenda 2030 lyfter tre grundpelare för ett hållbart samhälle: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Centerpartiets samhällsbyggande strävar efter en balans för att dessa pelare ska stå stadiga. På samma sätt vill vi skapa balans mellan stad och landsbygd. En växande landsbygd blir stark av en attraktiv och utvecklad stad. Örnsköldsviks kommun har en spännande stadsmiljö att fortsätta utveckla liksom en rad platser för olika typer av service på landsbygden. Centerpartiet vill se kommunal service som samordnas bättre utanför centralorten och kommunala investeringar som fördelas över den geografiska kommunen. Centerpartiet vill att kommunen aktivt prövar nya tekniska lösningar och digital teknik för att förbättra service och kommunala tjänster.

I Örnsköldsvik finns kraften. Vi är en kommun präglad av kreativitet, innovation och företagsamhet. Mitt i världsarvet Höga kusten sträcker vår stora kommun ut sig och ger plats för en mångfald av människor, idéer och drömmar. Här omgärdas en växande stad med bygder som bubblar av engagemang, framåtanda och kärlek till landsbygden. Konstrasten mellan stadsbilden och den storslagna naturen erbjuder en varierad fritid. Våra rika naturtillgångar i form av skog, vatten och brukbar jord ger förutsättningar för att vi ska kunna stå stadigt även när det gungar. Vi älskar den variation vi skapar tillsammans – med små och stora företag, idrott och konst, musik och friluftsliv, folkhögskolor och universitet, stad och landsbygd. Genom den politiska organisationen vill vi i Centerpartiet vara en möjliggörare, genom att klokt förvalta denna plats och alla dess resurser.

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I Örnsköldsvik innebär det att vi strävar efter en klimatsmart och miljövänlig ekonomisk tillväxt, att vi skapar förutsättningar för individen att utvecklas och bidra med sina egna förmågor, och att vi jobbar hårt för att lyfta den företagsamhet som finns både i privata, ideella och professionella sammanhang. Kommunen ska inte själv vara utförare av alla tjänster, och staden är inte kommunens enda centrum. Istället lägger vi politiska förslag som syftar till att samhällsservice, företagsamhet och föreningsliv ska finnas och skapa livskraft och välfärd i hela kommunen. I Örnsköldsvik finns landsbygden som många längtar till. Vi vill att man ska kunna jobba och bo i hela Örnsköldsvik. Därför behövs trygga skolor, äldreomsorg av hög kvalitet, goda möjligheter att bedriva ett hållbar företagande på landsbygden likaväl som i staden.

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde, och vi står upp för ett samhälle där regnbågsflaggan vajar i vinden. I Örnsköldsvik är Du välkommen, oavsett om du är född här, nyinflyttad, invandrad, hemvändare eller nyfiken på besök. Vi vet att det är de enskilda människorna som bygger Örnsköldsvik, därför ska politiken skapa förutsättningar som gör det lätt att bidra till samhällsbyggandet. Tillsammans har vi kunskapen, handlingskraften och energin att skapa ett hållbart samhälle. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid – det är vid köksborden de viktiga besluten tas. Att ta vara på det unika i varje individ innebär också en mångfald av lösningar, t ex när det gäller skola, vård- och omsorg, samt att värna minoriteters rättigheter och delaktighet i samhället. Det är kvalitet som ska vara det huvudsakliga måttet – inte formen. Örnsköldsvik ska vara en tillgänglig plats för alla, oavsett funktionshinder och variationer. Med jämlikhet, jämställdhet och respekt för allas lika värde blir Örnsköldsvik en plats där mångfald är en tillgång.

En av våra största utmaningar är att hejda klimatförändringarna. Parallellt med detta behöver vi se den svåra situation som vi befinner oss i globalt, och se till att Örnsköldsvik är rustat för kriser. Vi behöver arbeta tillsammans för en miljö- och klimatsmart vardag som fungerar för en ångermanländsk kommun. Detta arbete omfattar såväl smart infrastruktur, medveten konsumtion och en hållbar turism när fler och fler upptäcker hamnstaden Örnsköldsvik i Höga kusten.

Örnsköldsvik ska präglas av långsiktiga satsningar med god ekonomisk hushållning, trygghet och framtidstro. Med vår jordnära och resultatinriktade politik tror vi på att skapa ett Örnsköldsvik tillsammans – där vi ger kraft åt varje människa.

Klicka på bilderna ovan, där finner du våra 89 punkter för ett bättre Örnsköldsvik.

Vill du vara med i gemenskapen? Välkommen som medlem!

Centerpartiet går för maktskifte i Örnsköldsvik 2022!

Ladda ned hela vår Valplattform i pdf-format här. , 429.3 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.