Anton Ångman till riksdagen

Personbild


Riksdagskandidat, Västernorrlands län
Graninge, Sollefteå kommun

Jag kandiderar till riksdagen för att jag vill se ett starkare, tryggare och friare Norrland. Varje dag upplever jag precis som ni alla de sätt som landsbygden hamnat efter. Det kan vara dåliga vägar och bristfälliga transporter, eller en sjukvård som brister i resurser och tillgänglighet. Det är dags att politiken ser problemen vi har och göra något åt det; vi måste helt enkelt värna det som är viktigast för oss. Som din riksdagsledamot vill jag ta tag i de orättvisor och hinder som landsbygden möter och se till att hela landet får leva i trygghet och framtidstro.

Vill du också se ett lyft för landsbygden? Kryssa Anton Ångman i riksadgsvalet 11:e september.

Här är några frågor jag tycker är extra viktiga:

  • Sjukvård ska finnas tillgängligt när man behöver det. Därför måste vi lyfta primärvården, säkra att vårdköerna kapas och satsa så att överbeläggningarna försvinner. Det behövs nationella insatser för att lösa problemen ute i regionerna.
  • För att infrastruktur ska fungera i hela landet måste pengarna fördelas annorlunda. Västernorrland förtjänar bättre tågförbindelser och vägar som är värt namnet.
  • Skatteintäkter från våra naturresurser behöver komma lokalsamhället till gang. Inför regional och kommunal ersättning för vattenkraft och vindkraft.
  • Försvaret behöver också stärkas i nedre Norrland, och därför vill jag och Centerpartiet att Västernorrlands regemente I21 växer till struktur och storlek som en brigad.

Det är dags att politiken ser problemen vi har och göra något åt det; vi måste helt enkelt värna det som är viktigast för oss. Staten och samhällsservice ska finnas närvarande i hela landet, vi har polis och ambulans som kommer när och där man behöver det. Säkerhetsläget och Sveriges intåg i Nato kräver satsningar på försvaret. Jag och Centerpartiet vill se Västernorrlands regemente I21 växa till struktur och storlek som en brigad, för att stärka försvaret av nedre norrland. Idag saknas lokala försvarsförmågor mellan Boden och mälardalen.

För mig är sjukvården en hjärtefråga. Kvalitet och tillgänglighet på sjukvård ska inte bero på var i landet du bor. Vi vill lösa sjukvårdens problem genom att korta vårdköerna och öppna fler vårdplatser på våra sjukhus. En stärkt primärvård, samverkan med äldreomsorgen och utbyggd ambulansverksamhet gör att vi kan åtgärda många tillstånd i tidigt skede. Men när man behöver få vård på sjukhus ska man heller inte ha för långt. Lösningen är ett lyft för primärvården i hela landet, med fast läkarkontakt och mer småskaliga mottagningar. Fler vårdplatser behövs på våra sjukhus och därför måste vi lyfta sjuksköterskeutbildningen, jobba med kompetensutveckling och statuslyft för medarbetarna samt mer tillgänglighet på landsbygden.

Om du vill låna ut din röst till mig kommer jag jobba för att vara din mest lokala riksdagsman. Med min bakgrund inom sjukvården och med rötterna i Sollefteås landsbygd hoppas jag kunna vara en röst för alla som önskar ett jämlikt och tryggt land med framtidstro. En röst för mig till riksdagen är en röst för kust och inland, för hela länet och hela Norrlands utveckling. Hoppas du vill göra din röst hörd med mig!

Anton Ångman är 28 år, bor i Graninge, Sollefteå kommun, och kandiderar till riksdagen. Till vardags arbetar han på Sollefteå sjukhus och studerar till läkare i Region Västernorrland. Idag är han gruppledare för Centerpartiet i Sollefteå kommun och sitter i kommunstyrelsen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.