Kretskonferens för förtroendevalda och engagerade i Sollefteå kommun

Centerpartiet i Sollefteå kommun växer så det knakar. Vi har ett rekordstort
inflytande i kommunen och flera nya representanter som sitter med och
definierar politiken i Sollefteå kommun. Vi kan enkelt konstatera att det är
Centerpartiet med Johan Andersson i spetsen som sätter agendan.

Tid: 10.00 – 16.30
Plats: Graninge fritidscentrum

Anmäl dig till:
Anton Ångman
anton.angman@centerpartiet.se
076 77 47 968
Ange eventuell specialkost

För att fortsätta att utvecklas och ha initiativet hela mandatperioden anordnar vi
nu en dagskonferens. På dagordningen står mycket intressant att avhandla, och
kretsen står för hela kostnaden så det enda vi ber om är er tid och engagemang.

Efter dagens arbete bjuder kretsen på gemensam middag. Efter det stannar de
som vill kvar och umgås lite, och sovplatser finns för de som känner för att åka
hem på söndagen. Meddela i så fall det i anmälan!

Varmt välkomna,
Anton Ångman
Gruppledare, kommunfullmäktige

Schema lördag 25:e januari
09.45 – 10.00 Fika
10.00 – 10.10 Välkomna, genomgång av dagen
10.10 – 10.40 Läget i Sollefteå kommun, Johan Andersson
10.40 – 12.00 Från nu till valet 2022: Målsättning och strategi

12.00 – 13.00 Lunch, Graningebyn

13.00 - 13.30 Föredrag med Företagarna, Sandra Molitor Sjöberg
13.30 – 14.45 Politik för mandatperioden - Centerns väg framåt!
14.45 – 15.00 Fika
15.00 – 15.30 Information med lokala föreningar
15.30 – 16. 30 Avrundning, övriga frågor, utvärdering

17.00 - Middag och annat roligt