NY MAJORITET EFTER 48 ÅR!
Centerpartiet styr Sollefteå kommun tillsammans med Västrainitiativet och Vänsterpartiet. 

Kommunstyrelsen:

Ordförande, ledamot

Johan Andersson


Ledamot

Maria Wennberg


Ledamot

Anton Ångman


Ersättare

Joel Ölund


Ersättare

Monica Tirri


Ersättare

Jerry Mähler
Kommunalråd i majoritet:


Johan Andersson
Gruppledare i kommunfullmäktige:


Anton Ångman
Kommunfullmäktiges presidium:

1:e vice ordförande

Paul Höglund
Utskottet Unga och Lärande:


Ordförande

Maria Wennberg


Ersättare

Joel Ölund
Utskottet Vård och omsorg:

Ledamot

Monica Tirri


Ersättare

Jerry Mähler
Utskottet Samhällsutveckling:

Ledamot

Anton Ångman


Ersättare

Johan Andersson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.