Kyrkoval 2021

Bild

Centerpartiet i Härnösands stift vill ha en öppen folkkyrka med stark lokal förankring där församlingen är den primära enheten.

  • Gemenskap genom berörande gudstjänster, där även det digitala mötet har en viktig roll.
  • Lärande genom barnverksamhet, konfirmationstid och senare i livet.
  • Diakoni som en samverkande kraft i det öppna samhället.
  • Att växa som kristna tillsammans med nya grupper av människor.
  • Att ge församlingsråden starkare och tydligare mandat.
  • Ett varierat musikliv där lokala aktörer får plats.
  • Att stödja och utveckla det ideella engagemanget.
  • Att vårda vårt kulturarv, kyrkor, kapell och kyrkogårdar som rymmer vår kyrkliga historia.
  • Att anpassa kyrkorummen efter lokala behov och bli mer klimatsmarta t.ex genom energieffektivisering och laddstolpar.
  • Att kyrkogårdarna som är en plats för eftertanke och ro skall vara välskötta och välkomnande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.