Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Timrå

Detta är personerna från Timrå som kandiderar till Kommunfullmäktige

Valsedel

1. Niklas Edén, arkivarie, 53 år, Ljustorp

2. Anita Hellstrand, ekonom, 70 år, Timrå

3. Björn ter Bruggen, chefsjurist, 40 år, Tynderö

4. Lilian Lagergren Johansson, pedagog, 46 år, Hässjö

5. Ida Lindström, företagskonsult, 40 år, Ljustorp

6. Sven-Olof Selander, egen företagare, 71 år, Timrå

7. Peter Engblom, butikschef, 38 år, Bergeforsen

8. Anna Eriksson, djurskötare, 41 år, Ljustorp

9. Marie Holm, egen företagare, 62 år, Hässjö

10. Tobias Pernu, fritidsledare, 32 år, Söråker

11. Åsa Eriksson, agronom, 47 år, Ljustorp

12. Oscar Westerlund, lantbrukare, 21 år, Ljustorp

13. Samar Balawy, civilingenjör, 45 år, Sörberge

14. Anders Lagerqvist, pensionär, 75 år, Tynderö

15. Ludvig Paulsson, restaurangarbetare, 52 år, Timrå

16. Stig Högberg, lantbrukare, 57 år, Söråker

17. Lars-Åke Lagergren, pensionär, 73 år, Hässjö

18. Robert Edén, mekaniker, 50 år, Ljustorp

19. Björn Andersson, pensionär, 71 år, Ljustorp

20. Ingvar Smedjegård, fd ingenjör, 80 år, Timrå

21. Lars Erik Nordin, pensionär, 73 år, Söråker