Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Livsstilsmedicin Österåsen

Österåsen är som en del av primärvården i Västernorrland landets enda landstingsdrivna hälsohem, därför vill Centerpartiet pröva en alternativ drift av verksamheten.

  • Centerpartiet vill att Österåsen fortsätter utvecklas som ett livsstilsmedicinskt center för regionen, norra sjukvårdsregionen och andra.