Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

Mellannorrlands Hospice är en stiftelseägd och icke-vinstsyftande vårdenhet, specialiserad på vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

  • Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner utveckla samarbetet med Mellannorrlands Hospice.