Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Närvården Härnösand

Närvården i Härnösand är en viktig resurs för tillgänglighet till vården för unga, äldre och kroniker i närområdet. Det behövs en utvecklad samverkan mellan region, kommun och andra aktörer. Centerpartiet är öppna för en utvecklad närvård i länets kommuner.

  • Centerpartiet vill i samverkan med länets kommuner och andra utveckla närvården.