Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall bedriver högspecialiserad vård för patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller patienter med behov av psykiatrisk slutenvård. Fortsatta investeringar i verksamheten är angelägna och en öppenhet för alternativa driftsformer kan var en väg för fortsatt utveckling.

  • Centerpartiet vill att Rättspsykiatriska regionkliniken fortsätter utvecklas som en av landets främsta kliniker inom området.