Västernorrland
Centerpartiet lokalt

Sjukhuset Sundsvall

Sundsvalls sjukhus är ett av tre sjukhus i Västernorrland. Som länets största sjukhus sett till verksamhet och medarbetare så har sjukhuset en särskilt uppgift att fylla som resurs i länets sjukvård och i norra sjukvårdsregionen, vilket förutsätter fortsatta strategiska investeringar och satsningar vid sjukhuset i Sundsvall.

  • Centerpartiet vill fortsätta med strategiska investeringar och satsningar vid Sundsvalls sjukhus.