Måltidsorganisationen i Sundsvall

Bakning

Välkommen den 9 januari 2017 på gruppmöte om Måltidsorganisationen i Sundsvalls kommun, vad gäller till exempel skola, äldre. Vi träffs på Centerexpeditionen.