Välkommen till gruppmöte om landsbygdens framtid

barniskog

Vi träffas på centerlokalen kl 18.30 för att prata om landsbygdskommitténs utredning ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" samt formulera ett remissvar.

Mötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.