Förnomineringsstämma för
Centerpartiet i Sundsvalls kommun

Ärenden:
- Förslag till kandidater till Centerpartiets kommunvalsedel i de allmänna valen september 2018.
- Val av valkommitté
- Beslut om policydokument för kandidater i kommunvalet.
- Diskussion om valprogrammets innehåll och utformning.

Plats: Majskansen Njurunda. Vägbeskrivning: kör söderut ca 18 km från Sundsvallsbrons södra ände. Sväng höger vid skylt Maj, Ortsjön och kör 1,5 km. Där tar ni vänster och kör ner till Majskansens samlingslokal.

Tid: Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 18.30-21.00

Kaffe och smörgås

Hjärtligt välkomna!

Hans Forsberg
Ordförande Centerpartiet

Reinhold Hellgren
Sammankallande Nomineringskommittén