Gruppmöte - Katrinehill och lokalpolitik

Tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret berättar om aktuellt läge och senaste planerna för det nya bostadsområdet Katrinehill.

Vi går igenom lokala frågor i kommunpolitiken.

Kl 18.30-21.00 i KS-salen på Kommunhuset.

Fika serveras, Välkommen!