Nomineringsstämma

Välkommen till val av förtroendemän för mandatperioden 2018-2021.
Mittuniversitetet sal M102
Kl 9.00-13.00

Valframgången innebär att partiet har fått fler platser i nämnder, styrelser och bolag, och nu ska vi medlemmar på vår nomineringsstämma utse vilka som ska få förmånen att företräda partiet.

Fika serveras