Gruppmöte - parkeringar och lokalpolitik

Välkommen till gruppmöte med tema parkering i Sundsvall. Kommunens företrädare informerar om parkeringssituationen.
OBS! Vi träffas på kommunhuset, KS-salen.
De förtroendevalda redogör för aktuell politik i nämnder, styrelser och bolag.
Fika serveras.