Gruppmöte - EU-valet, skolan och lokalpolitik

Välkommen till gruppmöte
Thulegatan 23

- Anne-Li Sjölund pratar om EU-valet med direktiv och stöd från Centerpartiet centralt.
- Peter Johansson, lokalstrateg för Barn och utbildning, berättar om översynen av Sundsvalls skolor.
- Aktuell lokalpolitik i nämnder och bolag

Fika serveras!