Osteoporos och vardagsjuridik

Tuna övre Centerkvinnor bjuder in till en informationskväll på Folkets Hus i Matfors. Tema för kvällen är Osteoporos och vardagsjuridik.

I maj besökte flera medlemmar den nyligen invigda Osteoporosmottagningen på Sundsvalls sjukhus. Osteoporos har blivit en av de största folksjukdomarna i Sverige.

Osteoporosföreningens ordförande, Bojan Söderberg, kommer och berättar om föreningens verksamhet och om benskörhet. Föreningen arbetar för att osteoporos ska bli en känd sjukdom, att osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och en adekvat vård samt att osteoporos ska förebyggas.

Vi tar en fikapaus.

Jurist Göran Skoglund, från Ringa juridik, informerar om vardagsjuridik. Oavsett hur ditt liv ser ut berörs din vardag av juridiska frågor. Göran informerar om vanliga situationer där det är viktigt att alla formkrav är uppfyllda.

Olika samlevnadsavtal, bodelningar, gåvor och testamenten kommer vi någon gång i kontakt med och nu får vi möjligheten att lära oss om de vanligaste sakförhållandena.

Det är fri entré.

Vid frågor kontakta:
Anna-Greta Eriksson 070-271 24 63