Gruppmöte - översiktsplan, MRP och lokalpolitik

Gruppmötet sker via Skype och inbjudan sänds via mail till alla medlemmar (se till att din mailadress är aktuell hos Centerpartiet). Välkommen och glöm inte att bulla upp med eget fika!

Kl 18.30-19.30  Tidig dialog Översiktsplan 2040 med inbjuden tjänsteman Maria Jonasson

Det övergripande målet är att upprätta en kommunövergripande strategisk översiktsplan som ger vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras inom Sundsvalls kommun.
Geografiskt ska översiktsplanen omfatta hela Sundsvalls kommun, både mark och vatten, stad och landsbygd. Detaljeringsnivån kan variera så att planen fokuserar på kommunens aktuella utvecklingsfrågor.
Här kan man lämna synpunkter: https://karta.sundsvall.se/dialog/.

19.30-20.00   Information om det pågående arbetet på ny MRP som ska klubbas på kommunfullmäktige i juni.

20.00-20.30   Rapport från de förtroendevalda som lyfter kommande och viktiga frågor i lokalpolitiken från nämnder och bolag.

Välkommen!