Medlemsmöte - lokalpolitiken i halvtid

Sundsvall ligger på plats 23 i Sverige om efterlevnad av målen i Agenda2030. Med Klimatpolitiska programmet ska vi jobba vidare år ett klimatneutralt Sundsvall.

Medlemsmötet är det viktigaste forumet att förankra aktuella frågor som ska upp till beslut i nämnder och styrelser.
De förtroendevalda rapporterar kommande, viktiga frågor för förklaring och förankring. Alla förtroendevalda finns tillgängliga för frågor.