Gruppmöte - aktuellt i lokalpolitiken

Vi träffas och diskuterar aktuell lokalpolitik i Sundvalls kommuns nämnder och styrelser.