Sundsvall
Centerpartiet lokalt
  • / Mandatperioden 2019-2022

Ett grönt ledarskap för Sundsvall framåt

Centerpartiet Sundsvall står för en hållbar och trygg utvecklig av hela kummunen. Efter mandatperioden 2014-2018 kan vi visa på stora framsteg för både stad och land. Nu får du se mer centerpolitik i Sundsvall under mandatperioden 2019-2022.

Buss