Sundsvall
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet Vill minska riskerna för att ungdomar återfaller i missbruk

Bild

När ungdomar har avslutat en behandling finns alltid en risk att de återfaller i missbruk och kriminalitet. Centerpartiet har redan tidigare drivit på för fältarbetare. Nu genomförs också en satsning på 2 miljoner kronor per år under 2017 och 18 på ett eftervårdsteam. Teamet ska fånga upp ungdomar och hjälpa dem tillbaka till en drogfri vardag.

Eftervårdsteamet är tänkt att komplettera de öppenvårdsinsatser som redan finns och ge våra ungdomarna en andra chans att komma till rätta med sina liv. Vi måste alltid ge våra ungdomar chansen att komma på rätt köl igen.

Följ länken och läs mer i Sundsvalls tidning