Snabbt bredband till de som bor där ingen vill satsa

bredband

Nu ser vi ännu en framgång i spåren av Landsbygdsprogrammet. En framgång för Centerpolitik och bra jobbat av den politiska majoriteten i Sundsvall. Målet är högt satt: 2020 ska 95 procent av alla hushåll i kommunen ha tillgång till bredband.
För att nå det målet vill den politiska majoriteten nu skjuta till 100 miljoner kronor över en fyraårsperiod.

Enligt den senast tillgängliga statistiken har 64 procent av hushållen i Sundsvalls kommun i dag tillgång till bredband men den är betydligt lägre på landsbygden. Anledningen till eftersläpningen har att göra med anslutningskostnaden som i vissa fall kan gå loss på upp till 90 000 kronor. Via ett investeringsbidrag på 25 miljoner per år under en fyraårsperiod är förhoppningen att det ambitiösa målet ska kunna nås.

I korthet blir maxkostnaden för en anslutning nu 24 900 kronor även för privatpersoner eller företag på landsbygden, alltså samma pris som i tätorten.

Kravet är att man anmäler sig och tecknar avtal med kommunala Servanet för att få ta del av subventioneringen, samt att 50 procent av de boende i området också ansluter sig.

Ett slutgiltigt beslut väntas tas i kommunfullmäktige i april.