Närodlat, ekologiskt, svenskt
när Centerpartiet är med och bestämmer om maten

mat

Vi ska utveckla en bättre mix av närproducerat, ekologiskt och säsongsvarierat, säger Hans Forsberg (C).

Efterfrågan på ekologisk mat – med extra höga krav på att vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt – ökar. Inte minst i kommunens kök. I Sundsvall har inköpen av ekologisk mat gått från lite drygt 13 procent för fem år sedan till nästan 30 procent förra året.

Och målet är högt ställt. Nästa år ska hälften av kommunens mat ska vara ekologisk.

– Poängen med målsättningen är att skapa en långsiktighet för de som väljer att bli ekologiska producenter. Men vi försöker att hitta en balans. Vi vill inte att våra lokala producenter ska uteslutas för att de inte har ekocertifiering, säger Hans Forsberg (C), ordförande i infrastruktur och serviceutskottet.

Andelen svenskt kött i kommunens kök är också glädjande. Den uppgår, enligt de senaste uppgifterna, till 77 procent. Att nå 100 procent är i dagsläget inte möjligt på grund av för låg tillgång.

Enligt S, V, C-majoriteten ska kommunens mat bidra till "bättre hälsa och mindre klimat- och miljöpåverkan".

Läs mer i Sundsvalls tidning