Framåt för en starkare kulturkommun!

Bild

Så sätt Centerpartiet ge oss Sundsvallsbor kuraget, argumenten och glädjen att berätta om och hälsa välkommen till Kulturstaden Sundsvall.

https://www.st.nu/artikel/opinion/debatt/c-framat-for-en-starkare-kulturkommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.